Etiuda filmowa "Beniu Gil Szoł"

Artystyczny debiut uczestników WTZ Wspólna Droga z Lubonia.

10 min komedia zainspirowana popularną brytyjską komedią "The Benny Hill Show" oraz kinem niemym oparta była o autorski scenariusz.

Dzięki wykorzystaniu wielu elementów kina akcji, sensacji oraz dramatu, zdaniem jury "Beniu Gil szol" zdobył nagrodę publiczności oraz II miejsce na Festiwalu Filmów NieCODZIENNYCH w Poznaniu. Warto wspomnieć, że jako aktorski debiut film otrzymał laur gratulacji i pozytywnych opinii od takich zawodowców jak Jacek Filipiak, Jakub Wesołowski, dr Piotr Plawuszewski.

Działania Stowarzyszenia są także współfinansowane przez Urząd Miasta Luboń

logo lubonia 100px

I Ty możesz nam pomóc!

1 procent