Co warto wiedzieć o „Wspólnej Drodze”?

„WSPÓLNA DROGA” to organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego zapisana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000228288, działająca w Luboniu od 2004r.

Nasze Stowarzyszenie powstało z inicjatywy rodzin osób niepełnosprawnych, przy poparciu władz miasta. Zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziców, opiekunów oraz ludzi, którzy chcą im pomagać. Znaczną grupę podopiecznych stanowią dzieci i dorośli z różnego typu niepełnosprawnością, wymagający szczególnej opieki.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „WSPÓLNA DROGA” wspiera środowisko osób z różnymi niepełnosprawnościami mieszkającymi w Luboniu lub okolicach gminach oraz wspiera ich rodziny w codziennym zmaganiu się z niepełnosprawnością. Prowadzi działalność, której celem jest ułatwienie funkcjonowania w codziennym życiu osobom dotkniętym przez los. Przede wszystkim pomaga w procesie ich rehabilitacji oraz integracji ze światem ludzi zdrowych.

Organizujemy wyjazdy integracyjne, wspólne spotkania i zabawy. Uczestnicy zajęć uczą się samodzielności, umiejętności odnajdywania się w różnych sytuacjach życiowych.  Ze zgromadzonych środków finansowych kupujemy sprzęt rehabilitacyjny oraz specjalne pomoce naukowe.

Lubońskie środowisko osób niepełnosprawnych potrzebuje dziennego ośrodka szkolno-rehabilitacyjnego. W tym celu wynajęliśmy pomieszczenie, które  dzięki zaangażowaniu środków własnych Stowarzyszenia oraz znaczącej pomocy osób wrażliwych na potrzeby innych, zostało wyremontowane na potrzeby Warsztatu Terapii Zajęciowej. Placówka ta działa od 15 grudnia 2015r. i prowadzi specjalistyczną terapię dla 20 dorosłych osób z niepełnosprawnością umysłową i fizyczną.

Większość z uczestników WTZ  mieszka w odległych od placówki i oddalonych od siebie miejscach Lubonia. Do wielu z nich nie dociera komunikacja miejska. 70% podopiecznych nie posiada umiejętności samodzielnego korzystania z komunikacji publicznej. 20% z powodu dysfunkcji narządu ruchu nie przemieszcza się samodzielnie. W celu dowozu uczestników Warsztatu na codzienne zajęcia oraz na cotygodniowe popołudniowe zajęcia dla pozostałych członków Stowarzyszenia, korzystamy z usług firmy zewnętrznej. Ze względu na specyfikę grupy uczestników koszty dowozu pochłaniają znaczne środki.

Aby wyjść naprzeciw potrzebom podopiecznych z niepełnosprawnością ruchową oraz intelektualną, Stowarzyszenie zgłosiło do Powiatowego Centrum Rodzinie uczestnictwo w  projekcie „Wyrównywanie różnic między regionami III”, obszar D, tj. likwidowanie barier komunikacyjnych i transportowych. Bardzo ucieszyła nas informacja o przyznaniu nam środków finansowych na zakup 9-osobowego busa przystosowanego do dwóch wózków inwalidzkich. Dotacja stanowi wys. 65% całkowitego zakupu. Zatem nasze działania koncentrujemy na zgromadzeniu  pozostałych 35% czyli ok. 40 tys. zł.

Przy remoncie budynku, w którym mieści się i działa warsztat, pracowały całe rodziny naszych podopiecznych. Ale nie dalibyśmy sobie rady sami bez pomocy ludzi o wrażliwych sercach, rozumiejących trudną sytuację dorosłych z niepełnosprawnością umysłową. Wszystkim jesteśmy i pozostaniemy bardzo wdzięczni. Wierzymy, że i tym razem okażą nam Państwo pomoc. Mamy nadzieję, że nasza prośba spotka się z pełnym zrozumieniem Państwa. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy dowód ofiarności na rzecz „Wspólnej Drogi”

Wszystkim, którzy dotychczas wspierali naszą działalność, serdecznie dziękujemy. Jednocześnie zachęcamy do włączenia się w dzieło niesienia pomocy osobom niepełnosprawnym, którzy powinni znaleźć swoje miejsce w naszym środowisku.

 

I Ty możesz nam pomóc!

1 procent