ZAPYTANIE OFERTOWE

Ogłoszenie dotyczy zamówienia pn. "NABYCIE SAMOCHODU OSOBOWEGO TYPU MINI-BUS".
Wymagane jest przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich.
Termin składania ofert - do dnia 28/11/2016 godz. 15:00.

Pełna treść zapytania ofertowego oraz inne zawiadomienia i informacje w nw. plikach do pobrania:

Informacja o wyborze oferty

Luboń, 06.12.2016r.

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Wspólna Droga" na zebraniu członków Zarządu w dniu 6.12.2016r. w sprawie wyboru oferty na dostawę nowego mini-busa zapoznało się z propozycjami oferentów. Po analizie ofert wybrano ofertę  firmy BEMO-MOTORS Poznań ul. Opłotki 19, która w aspekcie bilansu ceny, terminu realizacji i standardu wyposażenia pożądanego i dodatkowego była dla Stowarzyszenia najkorzystniejsza.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

I Ty możesz nam pomóc!

1 procent