WTZ "Wspólna Droga" współpracuje ze środowiskiem naukowym - poznańskimi Uczelniami:

 

1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Nauk o Zdrowiu

Kierunek Terapia Zajęciowa

 

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia Podyplomowe - Hortiterapia

 

3. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Wydział Studiów Edukacyjnych

Zakład Pedagogiki Specjalnej

Zakład Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych

 

W ramach współpracy:

- organizowane są praktyki studenckie

- organizowane jest zaplecze wolontariackie

- rozwija się myśl naukowa

- realizowane są wspólne przedsięwzięcia naukowe, merytoryczne, wspierające

- planowane są warsztaty dla studentów